Naše gymnázium má okrem výbornej polohy, historickej budovy, 68 ročnej tradície aj modernú tvár. 

Drží krok s dobou, aby  uspokojilo potreby aj náročného študenta.

Čo vám ponúkame?

• modulové vyučovanie mapujúce profesijnú orientáciu študenta
• množstvo exkurzií a prednášok 
• výmenné programy s gymnáziami v Tišnove a Stuttgarte 
• jazykovo poznávacie pobyty v Anglicku
• medzinárodné projekty Erazmus + a e Twinning
• príjemné prostredie v modernej škole s tradíciou
• IT akadémia Vzdelávanie pre 21. storočie
•  vysoká úspešnosť našich absolventov na vysokých školách (na Slovensku i v zahraničí)
• nízke percento nezamestnanosti absolventov