Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad je moderná, otvorená a demokratická škola, disponujúca odborným i materiálnym potenciálom schopným zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania a výchovy žiakov. Sme škola rodinného typu známa ako starý gympel.  

Sme školou, v ktorej pracujú, rozvíjajú sa a vzdelávajú slobodní a rovnoprávni ľudia, disponujúci kvalitným vzdelaním, mravným cítením, kultúrnym a spoločenským rozhľadom, akceptujúci potreby spoločností, dbajúci na práva jednotlivca, vyznačujúci sa zdravou sebadôverou, národnou hrdosťou a európskym povedomím. 

Škola chce žiakom umožniť širokospektrálne, dostatočne hlboké vzdelanie vo všetkých oblastiach gymnaziálneho vzdelávania. Vychádzajúc z dnešnej reality, predikujúc potreby spoločnosti však chce, pri zachovaní kvality vzdelávania v ostatných aspektoch, profilovať svojich študentov smerom k schopnosti samostatne a kriticky  myslieť.  Chce tak umožniť úspešné vysokoškolské štúdium v prírodovedných, technických, medicínskych, humanitných, spoločenských a ekonomických smeroch doma i v zahraničí. Jazyková príprava je preto ďalšou prioritou školy, absolventi musia byť schopní i v cudzom jazyku uplatniť efektívny poznávací aparát, založený na logickom myslení, identifikácii súvislostí a konvergentnej práci s informáciami.

V zaujímavých odkazoch sa dozviete o činnosti žiakov školy.