Nahliadnite do života našej školy prostredníctvom interaktívnej prezentácie z virtuálneho Dňa otvorených dverí.

Štúdium v dvoch študijných odboroch:

GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
 

ČO PONÚKAME?

 • tím kvalitných pedagógov
 • kvalitné a moderné vybavenie školy – IT ScienceLab (3D tlačiareň, smartpen,...), učebne: jazyková, digitálna jazyková, počítačová, multimediálna, biologická, chemická a fyzikálna
 • kvalitnú príprava na vysokú školu – naši absolventi sú prijímaní na najlepšie univerzity na Slovensku i v zahraničí (Oxford, Praha, Brno, Aalborg, ...)
 • vyučovanie cudzích jazykov: angličtina, nemčina, španielčina
 • zdokonaľovanie angličtiny vďaka native speakrovi
 • exkurzie – Londýn, Rím, Viedeň, Chorvátsko,...
 • voľbu seminárov už v treťom ročníku
 • možnosť byť členom kolektívu študentov, ktorí dosahujú výborné výsledky na vedomostných i športových súťažiach
 • pestrú škálu záujmových krúžkových činností (športových, vedomostných, jazykových)
 • možnosť realizovať svoje nadanie v hudobno-dramatických predstaveniach
 • možnosť rozvoja duchovného života vďaka hodnotným prednáškam a duchovným cvičeniam

REALIZUJEME PROJEKTY:

 • Erasmus+ (medzinárodné partnerstvá škôl a študentské mobility)
 • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
 • Akadémia veľkých diel
 • History around us

GYMNÁZIUM – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM

 • 1. ročník – intenzívna výučba angličtiny
 • Od 2. ročníka – predmety vyučované v angličtine (GEG, OBN, DEJ, UKL,...)
 • Maturita z anglického jazyka na úrovni C1 – štátna jazyková skúška 
 • Môžeš sa k nám prihlásiť už ako ôsmak alebo klasicky z 9. ročníka
 • Tvoja angličtina sa zlepšuje vďaka hodinám s anglickým lektorom