Zváračská škola

ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA č. 208

Kontaktné údaje:

Spojená škola J.Henischa
Zváračská škola č. 208
Slovenská 5 ,085 01 Bardejov
Prevádzka - Kupeľná 1 - areál dielní

Bc. HAVRIŠ Stanislav, IWT – vedúci zváračskej školy, technológ zvárania
Mobil: 0948 780 146, 0904 464 328,
Tel.: 054/4861934, 054/4861930 – Vrátnica
Fax: 054 / 4861960
E-mail: zvaracskaskola208@gmail.com

Ing. Roguľa Lukáš, IWT – technológ zvárania
Tel.: 054/4861930 – Vrátnica
Tel.:054/4861934 - Kancelária

Mgr. ŠINAĽ Pavol – Inštruktor zvárania
TULENKO Pavel – Inštruktor zvárania

Súčasťou Spojenej školy Juraja Henischa je Zváračská škola.
Absolventi Zváračskej školy získavajú zváračský preukaz pre daný rozsah oprávnenia.

Zváračská škola č. 208 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove sa už od roku 1994 podieľa na realizácií rekvalifikácií v oblasti zvárania (profesia zvárač)v Bardejovskom okrese, ako aj v iných okresoch nášho kraja. Zváračská škola ponúka široký výber kurzov, ktoré pokrývajú prakticky všetky požiadavky na profesiu zvárača v našom regióne, má dostatočné kapacitné možnosti, ako aj technické vybavenie pracovísk na vysokej úrovni a kvalitné personálne obsadenie.

Vo zváračskej škole sú:

  • dve samostatné pracoviská praktickej výuky, v ktorých je zriadených:
  • 10 pracovísk pre výuku zvárania elektrickým oblúkom
  • 6 pracovísk pre výuku zvárania plameňom
  • učebňa teoretickej výuky s kabinetom, vybavená didaktickými pomôckami (spätný projektor, diaprojektor, video, učebné texty, učebnice a pod.)
  • sociálne zariadenie - šatňa, umývarky, sprcha, WC.

KURZY ZVÁRANIA podľa normy STN 050705

Ponúkame tieto kurzy zvárania:

Označenie, názov kurzu

ZK 111-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou

ZK 111-21*) Zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou elektródou

ZK 111-71* Zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou elektródou

ZK 111-8 Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom obalenou elektródou

ZK 135-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

ZK 135-21*) Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

ZK 135-6*) Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

ZK 135-8 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

ZK 141-1 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 141-21*) Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 141-31*) Zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 141-6*) Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 141-8 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

ZK 311-1 Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

ÚRADNÉ KURZY

Prípravné kurzy pre skúšku zváračov, predĺženie platnosti certifikátov (periodické skúšky) zváračov s certifikátom v zmysle STN EN ISO 9606-1;5; na metódy:

111 ručné zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom

140/111oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (TIG zváranie)/ ručné zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom

135 oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne (MAG zváranie)

136oblúkové zváranie plnenou elektródou v aktívnom plyne

141 oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne (TIG zváranie)

311 zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom

Spájkovanie STN EN ISO 13 585

Periodické preskúšania zváračov z legislatívy pri zváraní

Popis: školenie a preskúšanie zváračov podľa STN 050601, STN 050610, STN 050630.
Dni a časy konania: streda od 8.00 hod.
Registrácia: po dohode na tel čísle: 0948 780 146, alebo email: zvaracskaskola208@gmail.com
Miesto konania: Zváračská škola č.208 Bardejov, Kúpeľná 1
Počet hodín: 4