Život v škole

O živote v našej škole sa najviac môžete dozvedieť na našej FB stránke:

https://sk-sk.facebook.com/sosplm/

Tu si môžete pozrieť rôzne videá, fotky a články o školských aj mimoškolských aktivitách naších žiakov.