Žilinský kraj

Stredná zdravotnícka škola
Stredná odborná škola polytechnická
Spojená škola, Hattalova 471, Nižná
Stredná odborná škola technická
Hotelová akadémia
Gymnázium
Gymnázium
Súkromná Spojená škola EDUCO
Stredná odborná škola dopravná
Súkromná stredná odborná škola
Stredná odborná škola elektrotechnická

Stránky