Zenit v programovaní

Veľký úspech sme dosiahli aj v súťaži ZENIT V PROGRAMOVANÍ v kategórii Grafik, ktorej sme sa zúčastnili po prvý raz.

Medzi súťažiacimi z priemysloviek a umeleckých škôl sme sa nestratili a naša Adriana Kútna zo 4.D si vybojovala nádherné 4. miesto, ku ktorému jej moc gratulujeme!