ZDIEĽACIA SÚŤAŽ:

 

Zapojte sa do zdieľacej súťaže o fajnové ceny od FEBRUÁRA 2023 do MARCA 2023, každý mesiac hráme o inú cenu:

 

Stačí splniť tieto podmienky:

✔ LIKE na našu stránku

✔ ODPOVEĎ na otázku do komentára

✔ ZDIEĽAŤ verejne príspevok

✔ OZNAČIŤ kamaráta/kamarátku, ktorí by tiež chceli vyhrať

 

Výherca bude vylosovaný vždy posledný deň v mesiaci.

 

Otázka na mesiac február 2023:

Koľko tried I. ročníka má v pláne naša škola otvoriť v šk. roku 2023/2024?

 

 https://www.facebook.com/SOSPDK

 https://www.instagram.com/sos_knazia/

 

 

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE NÁJDETE: 

Instagram: https://www.instagram.com/sos_knazia/ 

Facebook: https://www.facebook.com/SOSPDK

Youtube: 

prehliadka školy: https://www.youtube.com/watch?v=NufMcGRkQUA&feature=youtu.be

študijné odbory: https://www.youtube.com/watch?v=0Pm0qZBP96g&feature=youtu.be

učebné odbory: https://www.youtube.com/watch?v=WVd1uPGskNw&feature=youtu.be