Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla 2022 - ocenenie "Najlepšia škola v systéme duálneho vzdelávania v TSK"

Stredoškolák – Hrdina remesla je názov unikátnej výstavy stredných škôl z kraja, na ktorej prezentujú svoje zručnosti prioritne deviatakom zo základných škôl. 

Po prestávke spôsobnej pandémiou sa na výstavisku Expo center v Trenčíne konala v dňoch 6. - 7.10.2022 obľúbená výstava stredných škôl, ktorá má za úlohu, okrem iného, prezentovať výhody systému duálneho vzdelávania (SDV). O slávnostné otvorenie sa postaral aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja – lídra v SDV, Jaroslav Baška. „Tento školský rok máme v SDV zapojených takmer 1 400 žiakov stredných škôl, ktorí sa učia pre konkrétne spoločnosti. Takýmto spôsobom si môžu nájsť prácu už počas štúdia. Stredoškolák – Hrdina remesla je dobrou príležitosťou pre žiakov základných škôl, aby si vybrali svoju budúcnosť,“ povedal župan.

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bolo aj odovzdávanie ocenení. „Ocenili sme školy, ktoré majú v systéme duálneho vzdelávania zapojených najviac žiakov a tiež firmy, ktoré najviac žiakov zo SDV zamestnávajú,“ dodal Jaroslav Baška. Ocenenia za najlepšiu školu zapojenú v SDV si odniesla naša škola - Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica.