Výchova a vzdelávanie u nás

Vyučovanie na škole zabezpečuje 30 pedagogických zamestnancov na vysokej odbornej úrovni.