Úspešnosť absolventov prijatia na vysoké školy

Na celkovej úspešnosti prijatia našich žiakov sa podieľajú hlavne technické univerzity a fakulty medicíny.