Úspešná Katka

„Vďaka Life Academy nemám hrôzu prezentovať svoju prácu pred ľudmi.“