Uplatnenie

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom. Absolvent je pripravený samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti tlačiarenských prevádzok, reprodukčných štúdií, vydavateľských organizácií, ale i reklamných a marketingových agentúr a ďalších organizácií, zaoberajúcich sa vydávaním, výrobou a publikovaním tlačových a digitálnych médií.

Pre kvalifikované vykonávanie činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon odborného pracovníka v príprave digitálnych a tlačových médií, vo fáze výroby tlačovín, webstránok a obrazových a textových informácií na pamäťových nosičoch, na publikovanie výsledného produktu v sieti internet alebo vo forme tlačoviny. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. Vie spracovávať grafické návrhy, ovláda postupy grafického spracovania digitálnych médií, grafiku digitálnych médií, vie hospodárne využívať materiál a energiu. Má predpoklad ďalším štúdiom si zvyšovať kvalifikáciu. Je pripravený uchádzať sa aj o vysokoškolské štúdium podobného charakteru.

Absolvent sa uplatní v organizáciách zaoberajúcich sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby, ako aj v televíznych a rozhlasových štúdiach a pod.

 

3447 K digitális média grafikus – a tanulmányi  szak jellemzése

A tanulmányi szak megnevezése azt sejteti az olvasóval, hogy aki ezt az irányt választja, az valószínűleg alapvető számítógépes ismeretekkel rendelkezik, és jó érzékkel rendelkezik a grafika és képzőművészet iránt. Ennél azonban sokkal többről van szó: a tanulmányi szak végzőse egy széles szakmai arculattal rendelkező, minősített szakember, aki képesítést szerez a nyomdai munkálatok során, reprodukciós stúdiókban, kiadóvállalatoknál, reklám- és marketing stúdiókban végzett önálló munka elvégzésére, valamint kellő tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy bármely – a nyomtatott és digitális médiák kialakításával, gyártásával ill. publikálásával foglalkozó vállalat, intézmény sikeres munkatársa legyen. Mindez megköveteli a  tanulók széleskörű szakmai profilját, a kellő általános ismeretek elsajátítása mellett.

De vajon melyek azok az ismeretek, konkrét tevékenységek, amelyek a végzős tanulót méltán digitális média grafikus szakemberré teszik? Következzék egy kis felsorolás azokról az ismeretekről és készségekről, amelyekkel egy középiskolás tanuló a 4-éves tanulmányai során találkozik, és kellő érdeklődés mellett megtanulja azokat magasabb szinten művelni.

A tanuló elsajátítja:

  • a nyomtatott és digitális médiák gyártási folyamatát
  • a tipográfiai szabályokat és képzőművészeti grafikai technikákat
  • a nyomtatott és digitális médiák felhasználási lehetőségeit
  • a grafikai előkészítés folyamatát ill. a digitális médiák előkészítését weboldal, prezentáció vagy e-publikáció formájában
  • az adatok átvitelét és publikálását a számítógépes hálózatokon keresztül
  • a modern társadalom szükségleteinek megfelelő információs szolgáltatások ismeretét a kommunikációtól a multimediális dokumentumokig
  • a szöveg-, kép- és szekvencia feldolgozáshoz szükséges applikációs programok, valamint a szöveg és kép közzétételéhez szükséges programok kezelését
  • a globális információs hálózatban való tájékozottságot és a számítógép hálózatok által biztosított adatokkal való munka folyamatát
  • különböző digitális médiumokhoz szükséges grafikai felület kialakításának módját
  • a vállalkozáshoz szükséges alapismereteket.

Röviden összefoglalva a tanulók fényképeznek, videóznak, honlapot szerkesztenek, valamint megfelelő grafikai és animációs program segítségével marketing anyagokat – szórólap, névjegykártya, plakát, naptár, prezentáció stb. – készítenek.

Obľúbené videá