Uplatnenie

Absolventi našej školy majú možnosť pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole.
Najčastejšie pokračujú v štúdiu na TU Košice - FEI, FVT, FBERG.

Absolventi, ktorí sa rozhodnú nastúpiť do práce majú možnosť výberu z pracovných pozícií v oblasti IT, alebo elektrotechniky (s osvedčením odbornej spôsobilosti elektrotechnika §21).