UNIPO

Po úspešnej maturite môžeš pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole predovšetkým humanitného charakteru.

Ak si však chceš rozšíriť znalosti z rómskeho jazyka, môžeš ho študovať na Prešovskej univerzite v Prešove

v kombinácii s akýmkoľvek predmetom na Ústave rómskych štúdií,

ktoré patrí pod Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín

viac info: https://www.unipo.sk/cjknm