zlatník a klenotník

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím