polygraf - knihár

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím