poľnohosp.výr.-záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

Súkromná spojená škola EDURAM