mechanik opravár - stroje a zariadenia

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola strojnícka
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Stredná odborná škola technická Pešťany
Stredná odborná škola technická