cukrár pekár

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Stredná odborná škola potravinárska
Stredná odborná škola potravinárska
Hotelová akadémia Južná trieda
Stredná odborná škola gastronómie a služieb