biochemik - mliekarská výroba

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux
Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Stredná odborná škola služieb