Učebňa anatómie a fyziológie

Vyučovanie anatómie a fyziológie patrí medzi odborné predmety. Znaosti z tejto oblasti pre absolventov našej školy patria medzi kľúčové. Aj naši žiaci mali možnosť zlepšiť podmienky vyučovania tohto predmetu zapojením sa do projektu VAU.

Obľúbené videá