Trnavský kraj

Stredná zdravotnícka škola
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
Súkromná stredná odborná škola
Gymnázium F. V. Sasinka
Spojená škola
Spojená škola Haulíkova
Spojená škola Čajkovského
Odborné učilište pri RC
Spojená škola Lomonosovova
Obchodná akadémia
Spojená škola

Stránky