Trnavský kraj

Stredná zdravotnícka škola
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Spojená škola
Gymnázium F. V. Sasinka
Gymnázium Angely Merici
Odborné učilište pri RC
Tanečné konzervatórium
Stredná športová škola
Súkromné bilingválne gymnázium
1. súkromné gymnázium
Spojená škola Lomonosovova

Stránky