Trnavský kraj

Škola umeleckého priemyslu Hlohovec
Stredná odborná škola chemická
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava
Obchodná akadémia
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk
Spojená škola
Tanečné konzervatórium
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským
Stredná športová škola

Stránky