Trnavský kraj

Stredná odborná škola elektrotechnická
Obchodná akadémia
Gymnázium M. R. Štefánika
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Gymnázium Ivana Kupca
Stredná odborná škola technická
Škola umeleckého priemyslu Hlohovec
Stredná odborná škola chemická
Stredná priemyselná škola dopravná
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

Stránky