Trnavský kraj

Gymnázium Jána Adama Raymana
Stredná zdravotnícka škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM
Stredná odborná škola automobilová
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

Stránky