Trnavský kraj

Gymnázium Vojtecha Mihálika
Stredná odborná škola technická Pešťany
Stredná odborná škola dopravy a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Gymnázium L.Dúbravu
Gymnázium Jána Adama Raymana
Stredná zdravotnícka škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

Stránky