Tradičné hodiny dejepisu netradične...

Hodiny dejepisu u nás to nie sú len nudné údaje a letopočty, ktoré sa musíme učiť naspamäť, ale sú plné aj neuveriteľných príbehov, ktoré v žiakoch prebúdzajú záujem o tento predmet. 

Preneste sa spolu s nami  vďaka tomuto videu, ktoré vytvorili žiaci 1. až 3. ročníka do minulosti a spoznajte život v starovekej Sparte, kde chod spoločnosti a spôsob života sa podriaďoval vojenským potrebám...