ThLic. Martina Poláková, PhD.

Na škole študovala v rokoch 1990 – 1995.
K rozhodnutiu študovať na našej škole ju priviedla mama, pretože sama sa videla v umeleckej sfére. Štúdium však uchopila za správny koniec a dnes o sebe hovorí ako o gurmánke. Neostáva však len pri labužníckom ochutnávaní jedál ale sama veľmi rada pečie a varí, najradšej slovenskú kuchyňu.
Škola jej ponúkla možnosť vycestovať na zahraničnú prax, čo v tých časoch nebolo vôbecsamozrejmosťou.
Život po maturite? Tak to bolo už ako sama hovorí: „Iné kafé“.
Dva roky pracovala na sekretariáte Hotelovej akadémie v Prešove.
Absolvovala niekoľko konkurzov do sveta rádia a televízie.
Nastúpila do Rádia Východ v Prešove, kde pracovala ako moderátorka-redaktorka 5 rokov. Tu absolvovala „vysokú školu“ žurnalistiky, moderovania, rozhlasovej – rádiovej práce.
Následne pracovala v Rádiu Okey v Bratislave. Zažila prácu s ľuďmi, ktorých  vnímala z rádia a obdivovala ich – Jula Viršíka, Evu Evitu Urbaníkovú – dnes Twardzik, stretávala a s množstvom známych ľudí, s ktorými nahrávala rozhovory v divadlách, na koncertoch, v štúdiách, ľudí zo šoubiznisu, ale i ľudí z bežnej sféry z „ulice“.
Moderovala aj v Rádiu Flash.
Veľmi rada pracuje s deťmi a preto sa rozhodla na vysokej škole študovať  odbor animátor voľnočasových aktivít na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove, ktorý študovala v odbore teológia.  Ako vraví - nadobudnuté vedomosti  z psychológie, pedagogiky a didaktiky, ale aj z teologických vied či religionistiky ju naučili rozmýšľať a vnímať svet v iných súvislostiach. Magisterské štúdium mediačnej a probačnej práce absolvovala na tej istej fakulte, kde v roku 2008 nastúpila aj na doktorandské štúdium.  Po ukončení štúdia sa stala odbornou asistentkou na tejto škole.  V roku 2014 sa rozhodla pre slobodné povolanie a podnikanie.
Moderovala, pracovala s deťmi a  tri roky pracovala ako asistentka zdravotne ťažko postihnutého.
Pracovala aj na poste hovorkyne primátorky mesta Prešov.
Po čase začala spolupracovať s Rádiom Regina Východ ako regionálneho média verejnoprávnej RTVS v Košiciach a dnes je to jej aktuálne zamestnanie.

Jej heslo: Vždy sa snažiť študovať a robiť predovšetkým to, čo nás baví, v tom čo „musíme“,  nájsť to pozitívne a robiť veci s nadšením a radosťou.“