Hľadáš vysnívanú strednú školu? 2. kolo prijímacích skúšok bude 21.6.2022.

Prihlášku môžete poslať už teraz – elektronicky cez Edupage svojej ZŠ alebo v papierovej forme (potvrdenej tvojou ZŠ) na tomto formulári: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4645.

Po doručení prihlášky Vám pošleme ďalšie pokyny, preto odporúčame doručiť prihlášku čím skôr, ideálne do 13.6.2022. Prílohy ku prihláške môžete doručiť do 21.6.2022.

V sekcii Obľúbené videá nájdete ďalšie krátke videá, ako sme chystali a otvárali naše gymnázium.

FELIX gymnázium s odbornými predmetmi a praxou.

FELIX pomôže študentom získať zručnosti a vedomosti potrebné na vysokú školu. A tým, ktorí sa po maturite rozhodnú ísť rovno do praxe, umožní nadobudnúť znalosti a skúsenosti vo vybranom zameraní.

Odborné predmety budú tvoriť približne pätinu celkovej časovej dotácie pre všetky predmety. Študenti oboch zameraní budú mať aj jeden spoločný odborný predmet, na ktorom si osvoja základy ekonómie a podnikania.

Súčasťou štúdia bude aj niekoľko týždňová odborná prax vo vybranej firme alebo organizácii.

Piliere gymnázia FELIX

  • Kvalitné všeobecné a jazykové vzdelanie
  • Možnosť výberu z dvoch odborných zameraní
  • Dôraz na praktické osvojenie si vedomostí
  • Socioklíma na škole napomáhajúca výchove šťastných osobností
  • Charakterové vzdelávanie

Komu je gymnázium FELIX určené

Gymnázium Felix je otvorené všetkým, ktorí chcú byť súčasťou tímu proaktívnych študentov, priateľov života naplno, ktorí nevnímajú gymnázium iba ako prípravu na vysokoškolské štúdium, ale ako časopriestor, v ktorom dostanú príležitosti na individuálny rast, sebarealizáciu, kvalitné vzťahy a tú najlepšiu výbavu pre život v dospelosti – charakter, zručnosti, múdrosť a skúsenosti.