Súkromná stredná športová škola PinkHarmony

  • špeciálne zameranie na športovú výchovu
  • možnosť odborného rozvíjania športových schopností a daností žiakov popri všeobecnom vzdelávaní
  • rozvoj pod odborným vedením profesionálnych pedagógov a trénerov
  • dôraz na aktívne učenie sa
  • spolupráca so športovými klubmi - HKM Zvolen, MFK Lokomotíva Zvolen
  • možnosť kultúrneho rozvoja popri spolupráci s Konzervatóriom PinkHarmony a Školou umeleckého priemyslu PinkHarmony