Benefity:

  • duálne vzdelávanie
  • príspevok na autoškolu vo výške 150 € na žiaka
  • zahraničná prax (Nemecko, Česko)
  • kvalitná príprava na budúce povolanie
  • kvalitná príprava na vysokú školu
  • orientácia na dva cudzie jazyky (anglický a nemecký)
  • rodinná atmosféra
  • podpora talentov
  • dobrovoľnícke aktivity
  • štipendium až do výšky 50 € mesačne. 

Viac na www.ebghe.sk.