Iskolánk arra törekszik, hogy magasszintű szakmai tudást, problémamegoldó
gondolkodást, felelősségteljes hozzáállást és kulturált magatartásformákat építsen ki
a fiatalokban. Feladatunknak tekintjük, hogy a diákokat alaposan felkészítsük a választott
szakmájukra, hiszen ez az egyetlen lehetőségük, hogy a későbbiekben munkát találjanak. Az
ide jelentkező diákok kétféle képzés közül választhatnak:

  • 3 - éves, szakmunkás-bizonyítványt adó szakmák:

Itt a képzés duális, tehát a diákok egyik héten általános és szaktantárgyakat tanulnak, a
másik héten szakképzésen vesznek részt.

szakács
vendéglátós
cukrász

fodrász
 

Ezeket a szakmákat a diákok 3 évig tanulják, majd a szakvizsga után lehetőségük nyílik
a tanulmányok folytatására, és érettségit tehetnek kereskedelmi akadémia szakon.

 

  • 4 – 5 éves, érettségi bizonyítványt adó tanulmányi szakok:

Itt a diákok heti egy, felsőbb évfolyamokban heti két alkalommal szakképzésen vesznek
részt, a többi napon elméleti- és szaktantárgyakat tanulnak.

marketing szakember
kozmetikus
vendéglátóipar és idegenforgalom (hotelakadémia)

A 4. ill. az 5. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek magyar nyelvből, szlovák nyelv
és irodalomból, idegen nyelvből és szaktantárgyakból, valamint számot adnak
gyakorlati tudásukról.

Fontos információk:
Iskolánk tandíjmentes, és minőségi szakoktatást nyújt az ide jelentkező diákoknak.
Az első évfolyam tanulóinak ingyenes munkaruhát és füzetcsomagot biztosít. Az iskolába
való beutazást iskolabuszokkal teszi lehetővé, amelynek költségeihez hozzájárul, valamint
lehetőséget biztosít ösztöndíjak igénylésére is.

 

Kihelyezett részleg - Nagymegyer

A nagymegyeri kihelyezett részleg 1991-ben kezdte meg működését. Az iskolában, az aktuális igényeknek megfelelően, valamennyi 3-éves szakma, 4- és 5-éves szak elsajátítható (kivétel marketingszakember). A szakképzés az iskola kozmetikus-, fodrász-, szakács- és cukrászműhelyében, ill. helyi vállalkozóknál folyik.

Sídl. M. Corvina 2038/53
932 01 Veľký Meder, 
tel.: +421/905 745 356
ssou-vm@madnet.sk
www.maganiskola.sk