Názov: Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola

Adresa: Fučíkova 426, 925 21 Sládkovičovo

Tel.: 031-7840134

Web: www.ssos-sladkovicovo.sk

Riaditeľ: PhDr. PaedDr. Attila Takács

Učebné odbory

Denné štúdium (vyučovací jazyk slovenský a maďarský):

  • 3447 K Grafik digitálnych médií (4-ročné štúdium s maturitou)

Externé štúdium (vyučovací jazyk slovenský):

  • 6317 M Obchodná akadémia
  • 2381 M Strojárstvo
Obľúbené videá