Držíme sa sloganu „Nie tradičná škola, ale škola s tradíciou“, lebo minulosť školy siaha až do r. 1963. Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, kvalitne vybavené učebné priestory a výbornú spoluprácu so zamestnávateľmí v našom odbore. 

Naším študentom ponúkame:

  • štúdium v študijných aj učebných odboroch zapojených do duálneho vzdelávania
  • školský vzdelávací program rozšírený o hodiny praktického vyučovania
  • profesionálne vybavené učebné priestory
  • štúdium na súkromnej škole bez poplatkov za vdelávanie

Okrem toho ponúkame:

  • možnosť zaujímavej zahraničnej praxe (Cyprus, Taliansko, ...)
  • možnosť získania certifikátov a osvedčení z kurzov (barmanský kurz, baristický kurz, kurz carvingu)
  • skúsenosti a praktické zručnosti získané v rámci odborných súťaží, exkurzií, akcií školy

Naši absolventi sú plne pripravení uplatniť sa v pracovnom živote. 

Viac o našej škole sa dozviete na našej web stránke: www.skolamlados.sk, na našom FB a instagrame. 

 

MLADOSŤ JE LEN JEDNA, ZAŽI JU S NAMI!