Charakteristika školy 

Škola bola založená v roku 1992 ako vôbec prvá  SOŠ v Žiline. Ponúka kvalitnú prípravu  kuchárov  a čašníkov v trojročných učebných odboroch, ako aj dvojročné nadstavbové štúdium pre získanie maturity v odbore spoločné stravovanie.  Skúsení učitelia a majstri odborného výcviku naučia žiakov základom tohto atraktívneho remesla. Moderný školský vzdelávací program prinesie zvýšenie kvality vzdelávania, a tým aj pripravenosť absolventov pre ich uplatnenie v gastronomickej praxi. Absolventom po ukončení štúdia pomôžeme pri získaní atraktívneho zamestnania na Slovensku prípadne v zahraničí.

Pre žiakov 9. ročníka ponúkame: 

  • dennú formu 3-ročného učebného odboru kuchár/kuchárka - 6445 H,
  • dennú formu 3-ročného učebného odboru čašník/servírka - 6444 H,
  • v oboch odboroch stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C získaním výučného listu,
  • možnosť získať baristický, barmanský a someliérsky kurz,
  • možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu,
  • moderné priestory teoretického vyučovania v centre mesta (Dom odborov),
  • najmodernejšie poznatky a postupy v oblasti  gastronómie,
  • kvalifikovaných a skúsených pedagógov, ktorí Vám odovzdajú najmodernejšie poznatky a postupy v oblasti gastronómie s využitím najmodernejších technológií,
  • pozitívnu atmosféru pri vyučovaní,
  • kvalitnú praktickú prípravu s využitím najmodernejších technológií v zariadeniach - reštaurácia Domu odborov v Žiline a reštaurácia Hokejka.