V našej škole sa deje veľa zaujímavých vecí. Učenie je pre nás nielen povinnosťou, ale hlavne radosťou. Zapájame sa do takých aktivít a činností, že by jeden neveril, koľko taká škola dokáže! Napríklad: máme vydané dve vlastné CD, máme vlastný spevácky zbor, divadelný súbor, máme titul Ambasádorská škola, Angažovaná škola - sme jednoducho vo svojom odbore, teda v dvoch študijných odboroch - áčka na "trhu". Neveríte, že sme to všetko a ešte mnoho iného dokázali vlastnými "rukami", teda rozumom a šikovnosťou?! Veď sa prihláste na našu školu a uvidíte, teda zažijete a budete mať z toho obrovské potešenie...Po roku, aj menej, si poviete, veď je to NAŠA ŠKOLA!