Sme jedinečnou strednou školou, priekopníkom v oblasti duálneho vzdelávania na Slovensku podľa nemeckého vzoru. S duálnym vzdelávaním sme začali v šk. r. 2015/2016 a dnes v škole z celkového počtu 346 je 97% žiakov s podpísanou učebnou zmluvou s budúcim zamestnávateľom. Táto skutočnosť umožnila škole stať sa v r. 2018 Podnikovou školou. Prepojenie školy s firmami je kľúčové, pretože tieto udávajú trend v oblasti priemyslu a technológií.

Duálny systém vzdelávania, moderne vybavené učebne a používanie nových inovatívnych vyučovacích metód umožňuje študentom našej školy promtne a bezproblémovo reagovať na výzvy 21. storočia  a uplatniť sa na aktuálnom pracovnom trhu. Praktické vyučovanie prebieha v moderne vybavenej tréningovej hale Duálnej akadémie a priamo u vybraného zamestnávateľa, kde študenti pracujú s najnovšími technológiami. 

Výhody štúdia na našej strednej škole:

 • Praktické vyučovanie tvorí 70%, teoretické 30%.
 • Získanie zručností a skúseností priamo u zamestnávateľa (Volkswagen Slovakia, a.s., Siprin, s.r.o., Slovnaft montáže a opravy, a.s., Faurecia Slovakia, s.r.o., ŠKODA AUTO Slovensko).
 • Bezplatné štúdium s pravidelným podnikovým štipendiom a príplatkom za produktívnu prácu.
 • Ubytovanie na internáte a doprava do miesta vzdelávania s príspevkom od zamestnávateľa.
 • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta u vybraného zamestnávateľa.
 • Po ukončení štúdia - výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.
 • Inovatívne vyučovacie metódy - eduScrum, CLIL.
 • Aktívna výučba cudzích jazykov (anglický, nemecký).
 • Zahraničné stáže v rámci programu Erasmus+.
 • Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov.
 • Stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom zamestnávateľa.
 • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev.