Výchovno-vzdelávací proces na našej škole sa realizuje v piatich študijných odboroch. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami a sú vedení tímom kvalitných pedagógov a odborníkov z praxe. Pri výučbe kladieme dôraz na na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hladaní nových riešení a ich uplatnenie v reálnych potrebách na trhu práce.