Odbor obchodná akadémia zaistí budúcnosť vášho syna alebo vašej dcéry. Stredoškolské vzdelanie s maturitou s uplatnením v podnikateľskej sfére a na trhu práce v rôznych profesiách: ekonóm, účtovník, personalista, administratívny pracovník, osobný asistent, skladník,  finančný a poisťovací poradca, pokladník, obchodný referent, zapisovateľ na súde, marketingový pracovník, osobný bankár-poradca klienta,  atď.

Od školského roku 2020/2021 ponúkame žiakom prvého ročníka štúdium v systéme duálneho vzdelávania.

Povolania, pre ktoré študijný odbor pripravuje:

Odborník v oblasti účtovníctva – účtovník, mzdový účtovník, finančný analytik, fakturant, rozpočtár, kalkulant, pracovník správy a evidencie majetku, pracovník v oblasti štatistiky a rozborov.

Odborník v oblasti starostlivosti o ľudské zdroje – náborový a personálny pracovník.

Odborník pre logistiku – obchodný zástupca, produktový manažér, disponent, zásobovač, pracovník logistického centra, pracovník expedície tovaru, obchodný referent, samostatný referent nákupu a predaja.

Všeobecný administratívny pracovník – sekretárka, asistent, office manažér, technicko-administratívny pracovník, archivár, recepčný, pracovník cestovnej kancelárie, správca registratúry.

Administratívny pracovník vo finančníctve – back office špecialista, account manager, referent platobného styku, referent správy pohľadávok, klientsky pracovník pošty, obchodný zástupca v poisťovníctve.

Ø  Administratívny zamestnanec v rôznych oblastiach - podnikateľská sféra, finančníctvo, daňovníctvo, verejná a štátna správa, súdnictvo.+

Obľúbené videá