3. najlepšia stredná odborná škola  v Prešovskom kraji (hodnotenie INEKO)
v školskom roku 2022/2023 ponúkame dva študijné odbory:
 6317 M obchodná akadémia
  6325 M ekonomické lýceum
oba odbory sú 4-ročné a končia maturitnou skúškou

6317 M obchodná akadémia
Absolvent v študijnom odbore obchodná akadémia získa znalosť v ekonomike, účtovníctve, daňovej sústave, práve, makroekonómii, cestovnom ruchu, tovaroznalectve, aplikovanej informatike, ekonomickej štatistike, administratíve a korešpondencii. Po ukončení štúdia je absolvent schopný samostatne pracovať s ekonomickou agendou a viesť ju v ekonomickom softvéri.

6325 M ekonomické lýceum
Absolvent študijného odboru 63 25 6 ekonomické lýceum je pripravený na štúdium na všetkých typoch univerzít a vysokých škôl. Je absolventom strednej školy s ekonomickým zameraním. Štúdium je zamerané na ekonomické znalosti – účtovníctvo, ekonomika, makroekonómia, právo, daňová sústava, finančná gramotnosť, štatistika, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia. Okrem týchto znalostí získa absolvent vedomosti v oblasti spoločenských a prírodných vied, rétoriky.
V oboch študijných  odboroch prebieha výučba dvoch cudzích jazykov ANJ a NEJ s aplikáciou do odbornej praxe.
Tretiakom aj štvrtákom škola zabezpečuje súvislú dvojtýždňovú odbornú prax v súkromných podnikoch a podnikoch štátnej správy.
V rámci predmetu  model podniku žiaci zakladajú  a spravujú cvičnú firmu – založenie, výber zamestnancov, tvorba  a realizácia podnikateľských nápadov, vedenie účtovníctva, platenie daní, odvodov a pod..

Našou snahou je pripraviť našich absolventov aj pre ich život ako taký, preto sa cielene zameriavame aj na rozvoj ich osobnosti, ich mäkkých zručností (soft skills  - kreativitu, tímovú prácu, analytické myslenie)  prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

 Absolventi našej školy môžu vykonávať na trhu práce žiadané profesie ako sú účtovník, ekonóm, administratívny pracovník, obchodný manažér a pod.. Ak sa rozhodnú podnikať, zvládnu ekonomické nástrahy podnikania lepšie, vo svojom vzdelávaní môžu pokračovať aj na vysokých školách.

 

Obľúbené videá