Súkromná hotelová akadémia - Dufincova je členom Asociácie súkromných škôl Slovenska. Perspektívna škola moderného europského typu, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo do siete stredných škôl od 1. septembra 2007 s akreditovaným študijným odborom hotelová akadémia. Sme jediná elitná hotelová akadémia v Michalovciach i v okolí s individuálnym prístupom k žiakom. Rodinná privátna škola! 

Škola svoju činnosť vyvíja na prepojení teoretického vyučovania s praxou, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Praktickej činnosti sa študenti venujú nielen počas vyučovacieho procesu, ale aj mimo neho v najlukratívnejších reštauráciách a hoteloch doma i v zahraničí. Naša škola svojimi vzdelávacími programami a duálnym systémom vzdelávania pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v gastronomickej, ekonomickej a pedagogickej oblasti, v oblasti verejnej správy a samosprávy i v oblasti cestovného ruchu.

Škola sídli v priestoroch IV. ZŠ na Komenského ulici č. 1 v Michalovciach v tichom, málo frekventovanom prostredí, v blízkosti obchodného centra, mestskej plavárne a stredoškolského internátu Dúha. Vzdialenosť školy od Železničnej stanice a zo stanice SAD je 7 – 10 minút pešo.

Benefity školy:

 • bezplatné štúdium;
 • možnosť absolvovania kurzov - barmanský, baristický, someliersky, carwingový, vodičský;
 • najlacnejšie poplatky za kurzy a varenie;
 • kvalitná príprava a výučba, ktorú zaručujú kvalifikovaní učitelia;
 • triedy s nižším počtom žiakov zaručujú individuálny prístup učiteľov;
 • kvalitná prax vykonávaná doma a v zahraničí;
 • možnosť študijných, kultúrnych, spoločenských i športových podujatí;
 • možnosť voľby cudzích jazykov so zvýšenou hodinovou dotáciou;
 • príprava na akúkoľvek vysokú školu alebo do zamestnania;
 • príjemné a upravené prostredie školy - triedy vybavené IKT technikou;
 • žiak nastupujúci do prvého ročníka dostane notebook alebo tablet, oblečenie na prax a finančnú pomoc na nákup surovín.