veterinárne zdravotníctvo a hyg.- chov cudzokrajných zvierat