veterinárne zdravotn.a hyg.- hygienická a laboratórna služba

Stredná odborná škola agrotechnická
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická