veterinárne zdravotn.a hyg.- hygienická a laboratórna služba

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Stredná odborná škola agrotechnická