veterinárne zdravotn. a hygiena - chov hospodárskych zvierat