technik spracovania plastov

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
Stredná odborná škola