podnikateľ pre rozvoj vidieka

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80
Stredná odborná škola Pruské
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Stredná odborná škola obchodu a služieb