mechanik elektrotechnik

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Stredná odborná škola - IT
Stredná odborná škola technická- Műszaki Szakközépiskola
Stredná odborná škola technická Pešťany
Stredná odborná škola dopravná
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola elektrotechnická
Spojená škola Detva
Stredná odborná škola elektrotechnická

Stránky