informačné technológie a inform.služby v cestov. ruchu

Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava