hutník operátor

Súkromná stredná odborná škola technická